تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

کد نویسی فصل 5 تمرین 2 کتاب هافمن با نرم افزار متلبشناسه محصول: 627498
موجود

کد نویسی فصل 5 تمرین 2 کتاب هافمن با نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

کد نویسی فصل 5 تمرین 2 کتاب هافمن با نرم افزار متلب

کد نویسی فصل 5 تمرین 2 کتاب هافمن با نرم افزار متلب

کد نویسی فصل 5 تمرین 2 کتاب هافمن با نرم افزار متلب از روش PSOR


کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلب (بهمراه گزارش کار)شناسه محصول: 627500
موجود

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلب (بهمراه گزارش کار)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 55000تومان

برچسب ها :

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلب (بهمراه گزارش کار)

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلب (بهمراه گزارش کار)

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 کتاب هافمن با نرم افزار متلب. فایل ورد میباشد. شامل کد، نمودارها و اعداد بدست آمده میباشد.کد نویسی براساس روشهای FTCS,Dufort_Frankel,Lassonen میباشد.


کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلبشناسه محصول: 627501
موجود

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 45000تومان

برچسب ها :

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلب

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 مربوط به فصل سوم کتاب هافمن با نرم افزار متلب

کد نویسی اپلیکیشن 3.5 کتاب هافمن با نرم افزار متلب. فایل ورد میباشد. شامل کد، نمودارها و اعداد بدست آمده میباشد.کد نویسی براساس روشهای FTCS,Dufort_Frankel,Lassonen میباشد.


کد نویسی تمرین دوم فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلبشناسه محصول: 617950
موجود

کد نویسی تمرین دوم فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 45000تومان

برچسب ها :

کد نویسی تمرین دوم فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلب

کد نویسی تمرین دوم فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلب

کد نویسی تمرین 1 فصل 6 کتاب هافمن با نرم افزار متلب. فایل ورد میباشد. شامل کد و نمودارها میباشد.کد نویسی براساس روشهای MacCormak,Lax و Lax Wendorffو Beamمیباشد.


کد نویسی تمرین اول فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلبشناسه محصول: 617953
موجود

کد نویسی تمرین اول فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 45000تومان

برچسب ها :

کد نویسی تمرین اول فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلب

کد نویسی تمرین اول فصل شش کتاب هافمن با استفاده از نرم افزار متلب

کد نویسی تمرین 1 فصل 6 کتاب هافمن با نرم افزار متلب. فایل ورد میباشد. شامل کد و نمودارها میباشد.کد نویسی براساس روشهای BTCS,Upwind و Lax Wendorffمیباشد.


1
logo-samandehi